Dietist Online

DIETIST ONLINE

"

 

Genom en byggd bro från kunskap till verklighet är vår vision att med hjälp av digitalisering finnas med  dietistkompetens nära individ och vårdpersonal för att motverka undernäring och främja hälsa.

"


EU FINANSIERAT PROJEKT

 

DIETIST ONLINE – digitalisering mot undernäring

WA Dietistkompetens har till projektet Dietist online fått EU-stöd via Horizon 2020 * för att utveckla och implementera E-hälsoverktyg och dietist online. Undernäring hos äldre är ett omfattande problem som orsakar stort lidande och kostar samhället miljarder. Två utmaningar är tydliga idag – dels den bristande kompetensen med för få dietister ute på verksamheterna, och dels svårigheten att upprätthålla en effektiv nutritionskedja från screening till utredning och vårdinsatser med ordentlig uppföljning.

 

Med fokus på dessa utmaningar ska WA Dietistkompetens, tillsammans med med ehälsobolaget Cuviva, utveckla Dietist Online – ett digitalt system med målet att minska undernäringen hos äldre.

– Med Dietist Online kommer vi att kunna följa nutritionskedjan hela vägen. Från screening och utredning, till behandling och uppföljning av beslutade insatser, samt stöttning och rådgivning i varje steg, och till varje individ – utan att fysiskt finnas närvarande, berättar Caroline Wilbois, en av dietisterna bakom projektet.

 

 Arbetet för att förebygga och minska prevalens av undernäring blir kvalitetssäkrat, samtidigt som kompetensen höjs och arbetsbelastningen hos vårdpersonalen minskar.

– Genom att både införa struktur och bistå med kompetens, genom ett digitalt system, kan vi leverera ett viktigt bidrag i arbetet mot undernäring till så många fler än vi tidigare haft möjlighet att göra i ett arbetssätt som bygger på fysiska möten, fortsätter Caroline Wilbois.

 

 Med hjälp av det nya digitala systemet kommer dietisterna på WA Dietistkompetens att kunna arbeta mer patientcentrerat och samtidigt stötta vårdpersonal genom alla steg i kedjan. Inledningsvis görs en pilotstudie med utvalda kunder.

 

 Bakom projektet står WA Dietistkompetens – ett företag som drivs av dietisterna Caroline Wilbois och Johanna Andersson som har tio års erfarenhet av både kliniskt arbete och kvalitetsutveckling i äldreomsorgen – och Cuviva som utvecklar kommunikationsstöd för vård och omsorg.

 

 


* INCLUSilver innovation voucher project ” dietician online” has received foundinf from the European Union´s  Horizon 2020 resarch and innovation programme under INCluSilver grant agreement NO 731349

KONTAKTA OSS

 

Adress: Åsögatan 135, 116 24 Stockholm

Mejl: kontakt@wadietistkompetens.se

Tel:Caroline Wilbois: 0739858061

    Johanna Andersson: 0737572418

UPPDRAG & VÄNNER

 

  • Mat och Hälsa
  • Ica AB Sverige
  • Springtime travel

     

 Fler hittar du här

 

© Copyright. All Rights Reserved.

WA DIETISTKOMPETENS

-HÄLSA & NUTRITIONSVÅRD-

 

www.wadietistkompetens.se

 

Följ oss på Instagram:

@dietistensval by Yowill